• h1
  • h2
  • h3
  • tandblekning
  • Tandvård för hela familjen!

Prislista

Vi håller prisnivån lägre än Folktandvården, En vanlig missuppfattning är att privat tandvård är dyrare, men så är inte fallet hos oss.

Alla typer av bidrag och stöd du har rätt till från Försäkringskassan gäller även hos oss.

Våra priser ligger nära Försäkringskassans referenspriser.

 

Våra behandlingar

Vårt pris Ref. pris
  100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder    
101HP Undersökning helprotespatient 600 825
101 Fullständig undersökning tandläkare 820 825
103 Akut eller kompetterande undersökning/utredning av enstaka tand eller  enstaka problem av tandläkare 365 365
107 Omfattande akut ell kompl undersökning, tandläkare 1020 1035
108 Utredning utförd av tandläkare 1700 1705
121 Röntenundersökning av enskild tand 55 55
122 Röntgenundersökning delstatus 235 235
123 Röntenundersökning av alla tänder 790 790
141 Studiemodell 610 615
161 Salivprov 560 570
   200 Hälsofrämjande åtgärder    
201 Information och instruktion vid risk för karies,gingival/ parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 430 435
204 Profylaxskena per styck 760 760
205 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring i
kombination med undersökningsåtgärd
160 160
206 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring 320 320
  300 Sjukdomsbehandlande åtgärder    
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder mindre omfattning 395 395
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 745 745
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder omfattande 1610 1610
311 Information och instruktion vid tand och munsjukdomar (karies, tandlossning, implantit och käkfunktionsstörning) 435 450
312 Uppföljande information ell instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar ell problem 155 160
321 Icke operativ behandling av kariessjukdom ( polering + lackning) 470 485
322 Stegvis excavering 1070 1095
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, mindre omfattning 470 470
342 Sjukdomsbeh åtg av tandlossning eller periimplantit, större omfattning 960 960
  400 Kirurgiska åtgärder    
401 Tanduttagning en tand 990 1005
402 Tanduttagning en tand, komplicerad 1650 1655
403 Tanduttagning tillkommande tand, enkel 180 180
404 Op. avlägsnande av en ell flera tänder ell annanvävnad 3000 3050
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3950 4070
406 Tanduttagning övertalig tand 990 1005
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 300 315
  500 Rotfyllningsåtgärder    
501 Upprensning och rotfyllning 1 kanal 3300 3310
502 Upprensning och rotfyllning 2 kanaler 4010 3990
503 Upprensning och rotfyllning 3 kanaler 5015 5015
504 Upprensning och rotfyllning 4 ell fler kanaler 5450 5465
521 Akut endodontisk behandling 780 780
522 Komplicerad kanallokalisation 750 785
523 Stiftborttagning 1130 1145
541 Rotspetsoperation 3450 3580
  600 Bettfysiologiska åtgärder    
601 Bettskena i hård akrylat i ök utförd på bettfys. Indikation, per skena 3400 3415
602 Bettskena i hård akrylat i uk utförd på bettfys. Indikation, per skena 3400 3415
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling 2100 2105
  700 Reparativa åtgärder    
701 Fyllning av 1 yta på framtand ell hörntand 595 595
702 Fyllning av 2 ytor på framtand ell hörntand 940 940
703 Fyllning av 3 ell fler ytor på framtand ell hörntand 1120 1120
704 Fyllning av 1 yta på molar ell premolar 760 760
705 Fyllning av 2 ytor på molar ell premolar 1115 1115
706 Fyllning av 3 ell fler ytor på molar ell premolar  1490 1490
707 Krona i plastiskt material - klinikframställd 1690 1690
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 535 535
  800 Protetiska åtgärder    
800 Permanent tandstödd krona per käke 5700 5730
801 Permanent tandstödd krona flera i samma käke 4350 4350
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3085 3085
803 Klinikframställd  pelare med intraradikulärt stift 1460 1465
804 Hängande broled 2190 2195
805 Emaljretinerad konstruktion - per stöd 1720 1745
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3300 3355
807 Semipermanent krona ell bro per led 2300 2315
808 Innerkrona för teleskop och konuskonstruktioner 3200 3290
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona ell
hängande led per led
985 985
  Reparativa åtgärder i samband med tandburen protetik    
811 Cementering av lossnad krona ell fasad / st 540 545
812 Broreparation 1 se SFS 2008:193 1410 1445
813 Broreparation 1 se SFS 2008:193 4300 4420
814 Broreparation 1 se SFS 2008:193 7500 7635
  Avtagbar protetik    
822 Partiell temporär protes 1 till 3 tänder 3670 3670
823 Partiell temporär protes 4 eller fler tänder 5090 5090
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10600 10695
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona ell attachment (tandteknik tillkommer) 12000 12085
826 Attachment per styck verklig kostn 95
827 Hel underkäksprotes inklusive proteständer 9000 9010
828 Hel överkäksprotes inklusive proteständer 9000 9010
829 Immediatprotes 6820 6820
  Reparation av avtagbara proteser    
831 Justering avtagbar protes 366 370
832 Lagning av protes ell protestand utan avtryck 1230 1235
833 Rebasering av protes 2500 2515
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1900+teknik 1940
835 Rebasering och lagning av protes 2950 2975
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning behövs 3800+teknik 3810
837 Komplic. lagning av protes där uppvaxning och gjutning
av en ny del utförs och svetsning behövs till bef. protes
6300+teknik 6480
  Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling    
845 Occlusionskorrigerande bettslipning 1900 1910
847 Klammerplåt 3800 3820
848 Betthöjning med fyllnadsmaterial,per tand 525 535
  Behandlingar utanför försäkringen    
  Tandblekning med Brilliant Smile Görs ej  
  Fastsättning tandsmycke - smycke tillkommer 400  
  Skrifligt intyg tandläkare 2000 kr/tim
  Jourtillägg + 50%    
  Tandblekning av 1 käke med blekskenor Görs ej  
  Tandblekning av båda käkar med blekskenor Görs ej  
  Individuellt utformad provisorisk krona 300  
  Ytterligare en individuellt utformad provisorisk krona 150  
  Midazolamsedering ell annan sedering 700  
       
       

Boka tid

clock-icon-md
BOKA TID HOS OSS

Ring 0911-370 02
så ordnar vi en tid för dig


Tandvårdsreformen

Sedan den 1 juli 2008 gäller det nya tandvårdsstödet. Det innebär att Försäkringskassan går in och ersätter kostnader över 3000 kronor med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor med 85 procent. Kostnader under 3000 kronor ersätts inte. 
Läs mer...