• h1
  • h2
  • h3
  • tandblekning
  • Tandvård för hela familjen!

Prislista

Vi håller prisnivån lägre än Folktandvården, En vanlig missuppfattning är att privat tandvård är dyrare, men så är inte fallet hos oss.

Alla typer av bidrag och stöd du har rätt till från Försäkringskassan gäller även hos oss.

Våra priser ligger nära Försäkringskassans referenspriser.

 

Våra behandlingar

Vårt pris Ref. pris
  100 Undersökningsåtgärder    
101HP Undersökning helprotespatient 700 830
101 Fullständig undersökning tandläkare 825 830
103 Akut eller kompetterande undersökning/utredning av enstaka tand eller  enstaka problem av tandläkare 365 365
107 Omfattande akut ell kompl undersökning, tandläkare 1020 1035
108 Utredning utförd av tandläkare 1700 1705
121 Röntenundersökning av enskild tand 55 55
122 Röntgenundersökning delstatus 235 235
123 Röntenundersökning av alla tänder 795 795
141 Studiemodell 610 620
161 Salivprov 560 570
   200 Sjukdomsförebyggande åtgärder    
201 Information och instruktion vid risk för karies,gingival/ parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 430 435
204 Profylaxskena per styck 765 765
205 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring i
kombination med undersökningsåtgärd
160 160
206 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring 320 320
207
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
255 255

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
475 475

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
755 755
  300 Sjukdomsbehandlande åtgärder    
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande behandling 400 400
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling. 745 745
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1105 1105
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1650 1650
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  435 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 155 160
321 Icke operativ behandling av kariessjukdom ( polering + lackning) 470 485
322 Stegvis excavering 1070 1095
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, mindre omfattande 475 475
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, omfattande 960 960

343

Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, särskilt tidskrävande
1420 1425
  400 Kirurgiska åtgärder    
401 Tanduttagning en tand 995 1005
402 Tanduttagning en tand, komplicerad 1655 1660
403 Tanduttagning tillkommande tand, enkel 180 180
404 Op. avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/ eller annan vävnad, per op.tillfälle 3040 3060
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3950 4080
406 Tanduttagning övertalig tand 990 1005
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 300 315
  500 Rotbehandlingsåtgärder    
501 Upprensning och rotfyllning 1 kanal 3325 3325
502 Upprensning och rotfyllning 2 kanaler 4010 4005
503 Upprensning och rotfyllning 3 kanaler 5030 5030
504 Upprensning och rotfyllning 4 eller fler kanaler 5470 5485
520 Akut endodontisk behandling, annan tandläkare 880 890
521 Akut trepanation och kavumextirpation 785 785
522 Komplicerad kanallokalisation 785 785
523 Stiftborttagning 1140 1150
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3450 3580
  600 Bettfysiologiska åtgärder    
601 Bettskena i hård akrylat i ök utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3410 3420
602 Bettskena i hård akrylat i uk utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3410 3420
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2100 2110
  700 Reparativa åtgärder    
701 Fyllning av 1 yta på framtand eller hörntand 595 595
702 Fyllning av 2 ytor på framtand eller hörntand 945 945
703 Fyllning av 3 eller fler ytor på framtand eller hörntand 1125 1125
704 Fyllning av 1 yta på molar eller premolar 760 760
705 Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar 1115 1115
706 Fyllning av 3 eller fler ytor på molar eller premolar  1490 1490
707 Krona i plastiskt material - klinikframställd 1695 1695
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 540 540
  800 Protetiska åtgärder    
800 Permanent tandstödd krona per käke 5700 5710
801 Permanent tandstödd krona flera i samma käke 4395 4395
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3095 3095
803 Klinikframställd  pelare med intraradikulärt stift 1470 1470
804 Hängande broled 2190 2190
805 Emaljretinerad konstruktion - per stöd 1720 1750
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3300 3370
807 Semipermanent krona ell bro per led 2340 2350
808 Innerkrona för teleskop och konuskonstruktioner 3200 3300
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona ell
hängande led per led
990 990
  Reparativa åtgärder i samband med tandburen protetik    
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 550 550
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1410 1445
813 Broreparation med tandteknisk insats 4300 4425
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7500 7650
  Avtagbar protetik    
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3680 3680
823 Partiell protes  för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5110 5110
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10850 10870
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment (tandteknik tillkommer) 12100 12285
826 Attachment per styck verklig kostn 95
827 Hel underkäksprotes inklusive proteständer 9050 9080
828 Hel överkäksprotes inklusive proteständer 9050 9080
829 Immediatprotes 6885 6885
  Reparation av avtagbara proteser    
831 Justering avtagbar protes 365 370
832 Lagning av protes eller tillsättning av  protestand utan avtryck 1240 1240
833 Rebasering av protes 2510 2520
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1900+teknik 1945
835 Rebasering och lagning av protes 2980 2980
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning behövs 3800+teknik 3830
837 Komplic. lagning av protes där uppvaxning och gjutning
av en ny del utförs och svetsning behövs till bef. protes
6300+teknik 6510
  Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling    
845 Occlusionskorrigerande bettslipning 1900 1910
847 Klammerplåt 3800 3830
848 Betthöjning med fyllnadsmaterial,per tand 525 535
  Behandlingar utanför försäkringen    
  Fastsättning tandsmycke - smycke tillkommer 500  
  Skrifligt intyg tandläkare 2100 kr/tim
  Jourtillägg + 50%    
  Idrottsskena, exkl tandteknisk arbete 600  
  Individuellt utformad provisorisk krona 300  
  Ytterligare en individuellt utformad provisorisk krona 150  
  Midazolamsedering ell annan sedering 750  
       
       

Boka tid

clock-icon-md
BOKA TID HOS OSS

Ring 0911-370 02
så ordnar vi en tid för dig


Tandvårdsreformen

Sedan den 1 juli 2008 gäller det nya tandvårdsstödet. Det innebär att Försäkringskassan går in och ersätter kostnader över 3000 kronor med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor med 85 procent. Kostnader under 3000 kronor ersätts inte. 
Läs mer...