• h1
  • h2
  • h3
  • tandblekning
  • Tandvård för hela familjen!

tandhygNya tandvårdstaxan

Den 1 juli 2008 trädde en ny tandvårdsreform i kraft som gynnar alla men främst de med stort tandvårdsbehov. Om du är mellan 23 - 29 eller 65 år och äldre betalar du vanlig taxa och får 600 kronor varje år. Detta gäller från den 15 april 2018. Alla andra mellan 30 - 64 år får 300 kronor varje år.Tandvårdsbidraget betalas ut den 1 juli varje år

Nedanstående gäller för alla åldersgrupper

0 - 3000 kronor betalar man 100% - minus 300 eller 600 kronor beroende på ålder

3000 - 15000 kronor betalar man 50 %

15000 kronor och över detta belopp betalar man 15% av kostnaden

Exempel: Om hela behandlingen kostar 17000 kronor

0 - 3000 kronor 100% = 3000 kronor

3000 - 15000 kronor = 12000 kronor x 50% = 6000 kronor

15000 - 17000kr= 2000 kronor x 15 % =300 kronor

Summa = 9300 kronor = 7700 kronor billigare med nya stödet

Materialkostnad ingår, vissa undantag finns ex kronor och broar bland annat - fråga

Referenspris

Referenspris är det pris som försäkringskassa och en expertgrupp har satt på varje åtgärd, för de priser som ligger högre än referenspriset i taxan får du betala hela mellanskillnaden själv till 100%

Högkostnadsskydd:

Upp till 3000 kronor betalar du 100%,
Från 3001 - 15000 kronor betalar du 50%,
Från 15001 kronor och däröver betalar du 15% av taxan.

Avdrag för tandvårdcheck 23 - 29 år och över 65 år 600 kronor varje år, 30 - 65 år 300 kronor varje år från den 1/7.

Boka tid

clock-icon-md
BOKA TID HOS OSS

Ring 0911-370 02
så ordnar vi en tid för dig


Tandvårdsreformen

Sedan den 1 juli 2008 gäller det nya tandvårdsstödet. Det innebär att Försäkringskassan går in och ersätter kostnader över 3000 kronor med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor med 85 procent. Kostnader under 3000 kronor ersätts inte. 
Läs mer...