PRISLISTA

Våra priser

Vi håller prisnivån lägre än Folktandvården, En vanlig missuppfattning är att privat tandvård är dyrare, men så är inte fallet hos oss.

Alla typer av bidrag och stöd du har rätt till från Försäkringskassan gäller även hos oss.

Våra priser ligger nära Försäkringskassans referenspriser.

 

Våra behandlingar

Vårt pris Ref. pris
  100 Undersökningsåtgärder    
101HP Undersökning helprotespatient 700 865
101 Fullständig undersökning tandläkare 865 865
103 Akut eller kompetterande undersökning/utredning av enstaka tand eller  enstaka problem av tandläkare 375 375
107 Omfattande akut ell kompl undersökning, tandläkare 1060 1070
108 Utredning utförd av tandläkare 1735 1740
121 Röntenundersökning av enskild tand 60 60
123 Röntenundersökning av alla tänder 820 820
127 Röntgenundersökning delstatus 195 195
128 Röntgenundersökning större delstatus 340 340
141 Studiemodell 600 600
161 Salivprov 625 625
  200 Sjukdomsförebyggande åtgärder    
201 Information och instruktion vid risk för karies,gingival/ parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 425 430
204 Profylaxskena per styck 810 815
205 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring i
kombination med undersökningsåtgärd
175 175
206 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring 350 350
207
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
280 280

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
530 530

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
825 825
  300 Sjukdomsbehandlande åtgärder    
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande behandling 410 410
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling. 770 770
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1140 1140
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1700 1710
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  430 430
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 160 175
321 Icke operativ behandling av kariessjukdom ( polering + lackning) 435 435
322 Stegvis excavering 1130 1135
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, mindre omfattande 530 530
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, omfattande 1035 1035

343

Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, särskilt tidskrävande
1500 1560
  400 Kirurgiska åtgärder    
401 Tanduttagning en tand 1035 1035
402 Tanduttagning en tand, komplicerad 1710 1715
403 Tanduttagning tillkommande tand, enkel 185 185
404 Op. avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/ eller annan vävnad, per op.tillfälle 3150 3165
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4100 4220
406 Tanduttagning övertalig tand 1035 1035
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 330 335
  500 Rotbehandlingsåtgärder    
501 Upprensning och rotfyllning 1 kanal 3445 3445
502 Upprensning och rotfyllning 2 kanaler 4150 4150
503 Upprensning och rotfyllning 3 kanaler 5210 5210
504 Upprensning och rotfyllning 4 eller fler kanaler 5680 5680
520 Akut endodontisk behandling, annan tandläkare 920 920
521 Akut trepanation och kavumextirpation 810 810
522 Komplicerad kanallokalisation 815 815
523 Stiftborttagning 1190 1190
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3500 3710
  600 Bettfysiologiska åtgärder    
601 Bettskena i hård akrylat i ök utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3575 3575
602 Bettskena i hård akrylat i uk utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3575 3575
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2100 2140
  700 Reparativa åtgärder    
701 Fyllning av 1 yta på framtand eller hörntand 615 615
702 Fyllning av 2 ytor på framtand eller hörntand 975 975
703 Fyllning av 3 eller fler ytor på framtand eller hörntand 1160 1160
704 Fyllning av 1 yta på molar eller premolar 785 785
705 Fyllning av 2 ytor på molar eller premolar 1155 1155
706 Fyllning av 3 eller fler ytor på molar eller premolar  1540 1540
707 Krona i plastiskt material - klinikframställd 1750 1750
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 555 555
  800 Protetiska åtgärder    
800 Permanent tandstödd krona per käke 5835 5835
801 Permanent tandstödd krona flera i samma käke 4535 4535
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3195 3195
803 Klinikframställd  pelare med intraradikulärt stift 1525 1525
804 Hängande broled 2235 2235
805 Emaljretinerad konstruktion - per stöd
1850
1900
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3400 3475
807 Semipermanent krona ell bro per led 2490 2490
808 Innerkrona för teleskop och konuskonstruktioner 3300 3405
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona ell
hängande led per led
1065 1065
  Reparativa åtgärder i samband med tandburen protetik    
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 570 570
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1460 1495
813 Broreparation med tandteknisk insats 4550 4555
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7800 7870
  Avtagbar protetik    
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3715 3715
823 Partiell protes  för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5230 5230
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11135 11135
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment (tandteknik tillkommer) 12500 12605
826 Attachment per styck verklig kostn 100
827 Hel underkäksprotes inklusive proteständer 9395 9395
828 Hel överkäksprotes inklusive proteständer 9395 9395
829 Immediatprotes 7000 7050
  Reparation av avtagbara proteser    
831 Justering avtagbar protes 380 380
832 Lagning av protes eller tillsättning av  protestand utan avtryck 1270 1270
833 Rebasering av protes 2590 2590
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1950+teknik 1980
835 Rebasering och lagning av protes 3075 3075
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning behövs 3800+teknik 3865
837 Komplic. lagning av protes där uppvaxning och gjutning
av en ny del utförs och svetsning behövs till bef. protes
6400+teknik 6670
  Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling    
845 Occlusionskorrigerande bettslipning 1930 1965
847 Klammerplåt 4000 4015
848 Betthöjning med fyllnadsmaterial,per tand 550 555
  Behandlingar utanför försäkringen    
  Fastsättning tandsmycke - smycke tillkommer 650  
  Skrifligt intyg tandläkare 2300 kr/tim
  Jourtillägg + 50%    
  Idrottsskena, exkl tandteknisk arbete800  
  Individuellt utformad provisorisk krona 300  
  Ytterligare en individuellt utformad provisorisk krona 150  
  Midazolamsedering ell annan sedering 800  
       
       

HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Har du frågor eller funderingar kring privat tandvård, vill veta mer om priser eller kanske inte tycker så mycket om att gå till tandläkaren?

Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.

HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Har du frågor eller funderingar kring privat tandvård, vill veta mer om priser eller kanske inte tycker så mycket om att gå till tandläkaren?

Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.