PRISLISTA

Våra priser

Vi håller prisnivån lägre än Folktandvården, En vanlig missuppfattning är att privat tandvård är dyrare, men så är inte fallet hos oss.

Alla typer av bidrag och stöd du har rätt till från Försäkringskassan gäller även hos oss.

Våra priser ligger nära Försäkringskassans referenspriser.

 

Våra behandlingar

Vårt pris Ref. pris
  100 Undersökningsåtgärder    
101HP Undersökning helprotespatient 750 885
101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 885 885
103 Akut eller kompetterande undersökning/utredning av enstaka tand eller  enstaka problem av tandläkare 385 385
107 Omfattande akut ell kompl undersökning, tandläkare 1080 1090
108 Utredning utförd av tandläkare 1770 1775
121 Röntenundersökning av enskild tand 60 60
123 Röntgenundersökning intraoral, komplett för munhålan 835 835
127 Röntgenundersökning delstatus 200 200
128 Röntgenundersökning större delstatus 345 345
141 Studiemodell 605 605
161 Salivsekretionsmätning 640 640
  200 Sjukdomsförebyggande åtgärder    
201 Information och instruktion vid risk för karies,gingival/ parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 435 440
204 Profylaxskena, per skena 825 830
205 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring i
kombination med undersökningsåtgärd
180 180
206 Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring 360 360
207
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
285 285

208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
545 545

209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
840 840
  300 Sjukdomsbehandlande åtgärder    
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande behandling 420 420
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling. 785 785
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1160 1160
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1725 1735
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem  440 440
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 165 175
321 Icke operativ behandling av kariessjukdom (polering + lackning) 440 440
322 Stegvis excavering 1150 1155
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, mindre omfattande 545 545
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, omfattande 1055 1055

343

Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, särskilt tidskrävande
1550 1595
  400 Kirurgiska åtgärder    
401 Tanduttagning en tand 1055 1055
402 Tanduttagning en tand, komplicerad 1570 1570
403 Tanduttagning tillkommande tand, enkel 190 190
404 Op. avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/ eller annan vävnad, per op.tillfälle 3200 3220
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4200 4300
406 Tanduttagning övertalig tand 1055 1055
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 330 335
  500 Rotbehandlingsåtgärder    
501 Upprensning och rotfyllning en rotkanal 3505 3505
502 Upprensning och rotfyllning två rotkanaler 4225 4225
503 Upprensning och rotfyllning tre rotkanaler 5300 5300
504 Upprensning och rotfyllning 4 eller fler rotkanaler 5780 5780
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 935 935
521 Akut trepanation och kavumextirpation 825 825
522 Komplicerad kanallokalisation (ex rotfylln under krona) 830 830
523 Stiftborttagning 1210 1210
541 Apikalkirurgisk behandling 3600 3775
  600 Bettfysiologiska åtgärder    
601 Bettskena i hård akrylat i ök utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3615 3615
602 Bettskena i hård akrylat i uk utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3615 3615
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2100 2170
  700 Reparativa åtgärder    
701 Fyllning av 1 yta på framtand eller hörntand 625 625
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 990 990
703 Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand 1215 1215
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 800 800
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1175 1175
706 Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar  1565 1565
707 Krona i plastiskt material - klinikframställd 1780 1780
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 565 565
  800 Protetiska åtgärder    
800 Permanent tandstödd krona per käke 5910 5910
801 Permanent tandstödd krona flera i samma käke 4590 4590
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3240 3240
803 Klinikframställd  pelare med intraradikulärt stift 1555 1555
804 Hängande broled 2250 2250
805 Emaljretinerad konstruktion - per stöd
1900
1925
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3400 3515
807 Semipermanent krona ell bro per led 2515 2515
808 Innerkrona för teleskop och konuskonstruktioner 3350 3450
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona ell
hängande led per led
1075 1075
  Reparativa åtgärder i samband med tandburen protetik    
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 595 595
812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1480 1520
813 Broreparation med tandteknisk insats 4560 4620
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7900 79080
  Avtagbar protetik    
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3755 3755
823 Partiell protes  för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5285 5285
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11200 11200
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment (tandteknik tillkommer) 12600 12675
826 Attachment per styck, material Faktisk kostnad 100
827 Hel underkäksprotes inklusive prefabricerade tänder 9510 9510
828 Hel överkäksprotes inklusive prefabricerade tänder 9510 9510
829 Immediatprotes, hel käke 7100 7120
  Reparation av avtagbara proteser    
831 Justering avtagbar protes 385 385
832 Lagning av protes eller tillsättning av  protestand utan avtryck 1285 1285
833 Rebasering av protes 2625 2625
834 Lagning av protes där avtryck krävs 1950+tt-fakt 2000
835 Rebasering och lagning av protes 3115 3115
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning behövs 3800+tt-fakt 3900
837 Komplic. lagning av protes där uppvaxning och gjutning
av en ny del utförs och svetsning behövs till bef. protes
6500+tt-fakt 6735
  Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling    
845 Occlusionskorrigerande bettslipning 1950 1990
847 Klammerplåt 4050 4065
848 Betthöjning med fyllnadsmaterial,per tand 560 565
  Behandlingar utanför försäkringen    
  Fastsättning tandsmycke - smycke tillkommer 700  
  Skrifligt intyg tandläkare 2300 kr/tim
  Jourtillägg + 50% på taxan    
  Idrottsskena, exkl tandteknisk arbete800  
  Individuellt utformad provisorisk krona 350  
  Individuellt formad prov,ytterligare krona 200  
  Midazolamsedering ell annan sedering 800  
       
       

HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Har du frågor eller funderingar kring privat tandvård, vill veta mer om priser eller kanske inte tycker så mycket om att gå till tandläkaren?

Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.

HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Har du frågor eller funderingar kring privat tandvård, vill veta mer om priser eller kanske inte tycker så mycket om att gå till tandläkaren?

Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.

Adress

Munksundsvägen 34
941 53 Piteå

Öppettider vinterperioden 1/9-30/4

Mån 07.30 - 17.00
Tis 07.30 - 17.00
Ons 07.30 - 15.30
Tor 07.30 - 15.30
Fre 07.30 - 13.00